Typhlomyrmex - Alex Wild Photography
Powered by SmugMug Log In
Typhlomyrmex rogenhoferi

Typhlomyrmex rogenhoferi

Typhlomyrmex is a common but poorly understood genus of cryptobiotic ants in the new world tropics. Villa Carmen, Peru

FormicidaeEctatomminaeTyphlomyrmex rogenhoferiant