Rhytidoponera - Alex Wild Photography
Powered by SmugMug Log In
Rhytidoponera sp. worker ant.

Yandoit, Victoria, Australia

Rhytidoponera sp. worker ant. Yandoit, Victoria, Australia

worker antaustralian antsrhytidoponeraformicidaewhite